Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1947

Năm 1947 bắt đầu bằng với chiến công của những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô và cuộc tản cư lịch sử lên Việt Bắc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Sau 60 ngày đêm chiến đấu quật cường để bảo vệ Hà Nội, quân và dân Thủ đô đã bảo vệ an toàn cho các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước rút lên chiến khu, tản cư được phần lớn nhân dân, tiêu diệt 2000 lính Pháp, phá hủy 22 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi 1 máy bay. Chúng ta đã phá vỡ kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

14 COMMENTS

  1. Mọi người dân VN được ôn lại LS nước nhà bằng bộ phim truyền hình VIỆT NAM THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH-BIÊN NIÊN SỬ TRUYỀN HÌNH thật giá trị. Xin cảm ơn những người đả dựng, phát hành rộng rãi!

  2. tuyệt, lưu giữ cho con cháu, thế hệ sau đời đời ghi nhớ công đức cha ông! đập tan luận điệu xuyên tạc của bọn súc sinh bán nước

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here