tiền sản giật: pre-eclampsia
bài trình bày có sử dụng các tài liệu tham khảo
-wiliams 24th
-WHO 2011 Prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia: hypertensive disorder of pregnancy
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 2012
-ACOG 2013
-Nghiên cứu Lê Thiện Thái giai đoạn 2003-2007: Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị, 2010
-Nature Medicine, Killers become builders during pregnancy
-NCBI Endothelial dysfunction and preeclampsia: role of oxidative stress 2014 Oct 10.
-bài giảng sản phụ khoa Y Hà Nội tập 1
Link mô tả tài liệu tham khảo và slide trình bày
Xin cảm ơn BV Phụ Sản Hà Nội đã tạo điều kiện giúp tôi trình bày

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here